Төлөм карттары

Алдын ала чыгарылган Элкарт/Visa Electron төлөм карттары

Сом, Доллар

Валюта

400сом, Доллар акысыз

Чыгаруу

Visa Gold (Виза Голд)

Сом, Доллар

Валюта

Акысыз

Чыгаруу

$ 60 / 4200 сом

Жыличиндетейлөөгө алуу

Visa Classic (Виза Классик)

Сом, Доллар

Валюта

Акысыз

Чыгаруу

7 $ / 500 сом

Жыличиндетейлөөгө алуу

Элкарт

Сом

Валюта

Акысыз

Чыгаруу

100 сом

Жыличиндетейлөөгө алуу

Пенсионер карты

Акысыз

Чыгаруу:

Акысыз

Жыличиндетейлөөгө алуу

Акысыз

Кайра чыгаруу

Социалдык карт

Акысыз

Чыгаруу:

Акысыз

Жыл ичинде тейлөө счету

Акысыз

Кайра чыгаруу

Төлөм картыңызды жоготуп алган/уурдатып жиберген учурда дароо телефонуна чалуу зарыл

Call-center: +996(312) 61-00-61, +996(554) 00-61-11, 6111.
Карттарды техникалык жактан колдоо (24/7): +996(312) 66-43-25, 66-50-83.

Жаңылыктар