Депозиттер

«Адилет» депозити

9,5% чейин

пайыздык чен

мөөнөттүн аягында

пайыздарды төлөө

5000 сомдон жогору

баштапкы салуу

«Капитал-Бизнес» депозити

10,5% чейин

пайыздык чен

мөөнөттүн аягында

пайыздарды төлөө

5000 сомдон жогору

баштапкы салуу

«Прогрессия» депозити

9,5% чейин

пайыздык чен

мөөнөттүн аягында

пайыздарды төлөө

5000 сомдон жогору

баштапкы салуу

«Спринт» депозити

2,5% чейин

пайыздык чен

мөөнөттүн аягында

пайыздарды төлөө

500000 сомдон жогору

баштапкы салуу

«Ыңгайлуу» депозити

9% чейин

пайыздык чен

мөөнөттүн аягында

пайыздарды төлөө

5000 сомдон жогору

баштапкы салуу

“Классикалык” депозити

11% чейин

пайыздык чен

ай сайын

пайыздарды төлөө

5000 сомдон жогору

баштапкы салуу

Жаңылыктар