«Пенсиялык» депозити

"пенсиялык" депозит боюнча жогорку пайыздар

12% чейин

пайыздык чен

ай сайын

пайыздарды төлөө

5000 сомдон жогору

баштапкы салуу

Маалымат

Мөөнөтү

Мөөнөтү бүткөнгө

чейин толуктоо

KGS

(жылдык %)

USD

(жылдык %)

EUR

(жылдык %)

RUB

(жылдык %)

CNY*

(жылдык %)

KZT

(жылдык %)
3 айга 30 күнгө 4,5 % 1,5 % 1,0 % 4,5 % 2,0 % 3,5 %
6 айга 60 күнгө 7,5 % 2,5 % 2,0 % 5,5 % 2,5 % 4,5 %
9 айга 60 күнгө 8,5 % 3,5 % 3,0 % 6,5 % 3,0 % 5,5 %
12 айга 60 күнгө 10,5 % 4,0 % 3,5 % 7,5 % 3,5 % 6,5 %
18 айга 90 күнгө 11,5 % 4,5 % 3,5 % 8,5 % 4,0 % 7,5 %
24 айга  120 күнгө 12,0 % 5,0 % 3,5 % 9,5 % 4,5 % 8,5 %

2016-жылдын 11-январынан тартып банктын Бишкек шаары Н.Исанов атындагы көчө 77 дареги боюнча жайгашкан башкы офисинде кытай юанинде аманат ачуу мүмкүнчүлүгү жөнгө салынган.

Натыйжалуу пайызыдык чен:

- KGS 4,57%дан 13,28% чейин

- USD 1,5%дан 5,11% чейин

- EUR 1,0 дан 4,60% чейин

- RUB 4,57%дан 9,95% чейин

- CNY 2,02%дан 4,60% чейин

- KZT 3,54%дан 8,86% чейин

Суммасы 100 000 АКШ долларынан ашкан же башка валюта эквивалентиндеги депозиттерди кабыл алуу шарттары жана  колдонуудагы депозиттердин шарттары банк тарабынан өз алдынча аныкталышы мүмкүн.

Баштапкы салынуучу каражаттын минималдуу суммасы 5 000 KGS/RUB; 100 USD/EUR; 1000 CNY; 50 000 KZT

Кошумча салынуучу каражаттын минималдуу суммасы 1 000 KGS/RUB; 20 USD/EUR; 200 CNY; 10 000 KZT

Аманат суммасы белгиленген мөөнөт бүткөндөн кийинки күнү кайтарылып берилет.

Салынган аманат Кыргыз Республикасынын 2008-жылдын 7-майында кабыл алынган №78 “Банктык аманаттарды (депозиттерди) коргоо жөнүндө” мыйзамда белгиленген шарттарда, тартипте жана өлчөмдөрдө камсыздандырылууга тийиш.

Артыкчылыктары

 • Пайыздык чендери алда канча жогору белгиленген
 • Пайыздарды ай сайын алып туруу мүмкүнчүлүгү
 • Кошумча каражат салуу мүмкүнчүлүгү (депозитти толуктоого болот)
 • Мөөнөтүнөн мурда толугу менен алган шартта (келишимди токтоткон учурда) жеңилдик шарттар каралган
 • Пайыздарды ай сайын картка которуп туруу мүмкүнчүлүгү менен VISA же Элкарт картарын акысыз чыгарып берүү
 • Кардар 12 айга  жана андан ашкан мөөнөткө депозит ачкан шартта кредит-овердрафты тариздете алат. Шарттары: депозит салуучу банк тарифтерине ылайык пласти картын ачып, картка дароо кредит алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болот.

VISA же Элкарты акысыз сунушталат

Аманат ачууда ошол валютада VISA же Элкарт  дебеттик карт  акысыз берилет.

Кандай максаттарда колдонууга болот:

 • акча каражаттарын сактоо үчүн
 • нак акча каражатын чыгарып алуу үчүн
 • сатып алуулар үчүн
 • ага аманаттан  пайыздарды которуп туруу үчүн

Артыкчылыктары:

 • Банк жана аны менен өнөктөш банктар кеңири тараган банкоматтык түйүнгөө ээ экендиги
 • Эки эселенген коргоо белгиси (VISA чип жана магниттик тилкенин камтылышы), демек, акча каражатынын ишенимдүү коргоого алынышы
 • Картты акысыз толуктоо мүмкүндүгү
 • Дүйнө жүзү боюнча VISA же Элкарт системасын колдоого алган кайсыл болбосун банктын терминалдарынан карт аркылуу сатып алууларды акысыз ишке ашыруу ыңгайы
 • Privilege Card программасы боюнча жеңилдиктердин каралышы
Жабуу

Билдирме калтырууну өтүнөбүз

Сизге тиешелүү маалыматтар үчүнчү жактарга берилбей тургандыгына кепилдик беребиз

Жабуу

Калькулятор

Баштапкы төлөм

Суммасы тандалган жок

Пайыздык чен

Чен тандалган жок

Айлык төлөмдөр

0

Жалпы суммасы төлөнөт үчүн

0

Баалыгы эсептегич эсептөө маалымат наркы болуп саналат. так көрсөткүчтөр Банк Сиздин өтүнмөнү карап чыгуу боюнча эсептелет.

Көбүрөөк маалымат алуу үчүн, ААК «Бакай байланыш Банк».

Ай Кошуп эсептелинген пайыздар

Жаңылыктар