«Адилет» депозити

пайыздары жоголбойт

9,5% чейин

пайыздык чен

мөөнөттүн аягында

пайыздарды төлөө

5000 сомдон жогору

баштапкы салуу

Маалымат

           

Мөөнөтү        

Мөөнөтү бүткөнгө

чейин толуктоо шарты

KGS

(жылдык %)

USD

 (жылдык %)

EUR

        (жылдык %)

 RUB

    (жылдык %)

айга 30 күнгө 3,5 % 1,0 % 0,5 % 3,5 %
айга 60 күнгө 6,5 % 1,5 % 1,0% 4,5 %
9 айга 60 күнгө 7,5 % 2,5 % 2,0 % 5,5 %
12 айга 60 күнгө 9,5 % 3,0 % 2,5 % 6,5 %

 

Натыйжалуу пайызыдк чен:

-KGS 3,03%дан 9,92% чейин

-USD 0,5% дан 3,06% чейин

-EUR 0,5 дан 2,54% чейин

-RUB 4,05% дан  6,70% чейин

Суммасы 100 000 АКШ долларынан ашкан же башка валюта эквивалентиндеги депозиттерди кабыл алуу шарттары жана  колдонуудагы депозиттердин шарттары банк тарабынан өз алдынча аныкталышы мүмкүн.

Баштапкы салынуучу каражаттын минималдуу суммасы 5 000 KGS/RUB же 100 USD/EUR

Кошумча салынуучу каражаттын минималдуу суммасы: жеке аадмдар үчүн - 1 000 KGS/RUB же 20 USD/EUR, юридикалык жактар үчүн - 10 000 KGS/RUB же 200 USD/EUR

Аманат суммасы белгиленген мөөнөт бүткөндөн кийинки күнү кайтарылып берилет.

Салынган аманат Кыргыз Республикасынын 2008-жылдын 7-майында кабыл алынган №78 “Банктык аманаттарды (депозиттерди) коргоо жөнүндө” мыйзамда белгиленген шарттарда, тартипте жана өлчөмдөрдө камсыздандырылууга тийиш.

Артыкчылыктары

 • Аманат суммасы келишимде көрсөтүлгөн мөөнөттүн кеминде тең жарымы аралыгында банкта жайгашып турган болсо, аны мөөнөтүнөн мурда токтотуу учурунда пайыздар жок болуп кетпейт жана аманат ачуу учуруна карата колдонулуп жаткан пайыздык чендин 1/2 чегинде төлөнүп берилет
 • VISA же Элкарт төлөм карты акысыз чыгарылып берилет
 • Кардар 12 айга  жана андан ашкан мөөнөткө депозит ачкан шартта кредит-овердрафты тариздете алат. Шарттары: депозит салуучу банк тарифтерине ылайык пласти картын ачып, картка дароо кредит алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болот
 • Депозитти толуктоо мүмкүнчүлүгү каралган, бирок  келишим мөөнөтү бүткөнгө чейинки 60 күн мурда

VISA же Элкарт төлөм карты акысыз сунушталат

Аманат ачууда ошол валютада VISA же Элкарт  дебеттик карт  акысыз берилет.

Кандай максаттарда колдонууга болот:

 • акча каражаттарын сактоо үчүн
 • нак акча каражатын чыгарып алуу үчүн
 • сатып алуулар үчүн
 • ага аманаттан  пайыздарды которуп туруу үчүн

Артыкчылыктары

 • Банк жана аны менен өнөктөш банктар кеңири тараган банкоматтык түйүнгөө ээ экендиги
 • Эки эселенген коргоо белгиси (VISA чип жана магниттик тилкенин камтылышы), демек, акча каражатынын ишенимдүү коргоого алынышы
 • Картты акысыз толуктоо мүмкүндүгү
 • Дүйнө жүзү боюнча VISA же Элкарт системасын колдоого алган кайсыл болбосун банктын терминалдарынан карт аркылуу сатып алууларды акысыз ишке ашыруу ыңгайы
 • Privilege Card программасы боюнча жеңилдиктердин каралышы
Жабуу

Билдирме калтырууну өтүнөбүз

Сизге тиешелүү маалыматтар үчүнчү жактарга берилбей тургандыгына кепилдик беребиз

Жабуу

Калькулятор

Баштапкы төлөм

Суммасы тандалган жок

Пайыздык чен

Чен тандалган жок

Айлык төлөмдөр

0

Жалпы суммасы төлөнөт үчүн

0

Баалыгы эсептегич эсептөө маалымат наркы болуп саналат. так көрсөткүчтөр Банк Сиздин өтүнмөнү карап чыгуу боюнча эсептелет.

Көбүрөөк маалымат алуу үчүн, ААК «Бакай байланыш Банк».

Ай Кошуп эсептелинген пайыздар

Жаңылыктар