Product Image

Ипотека Ипотека

15 000 000 сомго чейин
Суммасы
ооба
Күрөө
турак жай мүлкүн сатып алуу (жер участокторун эсепке албаганда)
Иш багыты
бар
Кепилдик берүүчү
12 жылга чейин
Мөөнөтү
17 пайыздан баштап
Пайыздык чени

Баштапкы төгүм

Сатылып алынуучу кыйсылсыз мүлктүн 30 пайызынан төмөн эмес. Баштапкы төгүм жок болгон учурда күрөөлүк наркы сатылып алынуучу кыймылсыз мүлктүн наркынын эң аз дегенде 30 пайызын түзгөн кыймылсыз мүлктү  кабыл алууга жол берилет.

Пайыздык чендер 

Продуктун түрүПайыздык чендер

Долбоордун катышуучулары үчүн ипотека

биринчи жыл  - 17%

кийинки 3 жыл - 18.5%

8-чи жылдан баштап аягына чейин- 20%

Башка адамдар

үчүн  

биринчи жыл  - 18%

кийинки 3 жыл - 19,5%

8-чи жылдан баштап аягына чейин - 21%

*Натыйжалуу пайыздык чен жылдык 18,54% пайыздан баштап.

Жумуштуулугун/төлөм жөндөмдүүлүгүн тастыктоо жана керектүү документтер 

  • Карыз алуучунун, анын жубайынын, күрөө берүүчүнүн/кепилдик берүүчүнүн жана алардын жубайларынын (эгерде бар болсо) паспортторунун көчүрмөлөрү;

  • Карыз алуучунун (күрөө берүүчүнүн/кепилдик берүүчүнүн) үй - бүлөлүк абалы жөнүндө документтердин көчүрмөлөрү (эгерде бар болсо);

  • Үй - бүлө курамын көрсөтүү менен анык жашаган жеринен маалым кат;

  • Күрөөгө сунушталып жаткан кыймылсыз мүлктүн документтери (укук белгилөөчү документтер, курууга карата техпаспорт, Кыймылсыз мүлккө карата укуктардын мамлекеттик реестрден алынган, Мамлекеттик каттоо тарабынан берилген көчүрмөсү)

Жеке адамдар үчүн

  • Акыркы 3-12 айдагы эмгек акысы, пенсиясы жөнүндө маалым кат, карт- эсептин Банктын кызматкерлеринин кол тамгасы менен тастыкталган көчүрмөсү, же башка банктардагы эсептеринин ошол көрсөтүлгөн мезгил үчүн көчүрмөлөрү

  • Карыз алуучунун / үй-бүлө мүчөлөрүнүн кошумча кирешесин тастыктоочу документтер (пенсия, айкалыштырып иштеген жумуш, ижара келишим ж.б.)

Жеке ишкерлер үчүн:

  • Бизнесинин түрүн жана жайгашкан жерин көрсөтүү менен, Жеке ишкердин күбөлүгүнүн / акыркы 3-6 айдагы жүргүзгөн ишмердигинин/патентинин көчүрмөлөрү

  • Карыз алуучу агробизнес менен алектенсе, малынын бар экендиги жөнүндө жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органынан берилген маалым каттын түп нускасы жана/же айыл чарбалык айдоо жерлери бар экендиги жөнүндө документтер

  • Карыз алуучунун/кепилдик берүүчүнүн төлөм жөндөмдүүлүгүн тастыктоочу башка документтер (контракттар, келишимдер, жер пайдалануу укугу жөнүндө же малы бар экендиги жөнүндө маалым кат ж.б.)

Рассчитайте свой кредит

Насыянын суммасы

Суммасы тандалган жок

Пайыздык чен

28 %

Аннуитеттик төлөмдөр

0

Жалпы суммасы төлөнөт үчүн

0

Консультация алууга билдирме калтырыңыз

Консультация алуу үчүн бизге жазсаңыз же телефон чалсаңыз болот


Сиздин маалыматтарыңыздын коопсуздугуна жана сакталышына кепилдик беребиз

Бакай Банктын башка кредиттери

Башка мүлктү (менчикти) сатып алууга ипотека

Башка мүлктү (менчикти) сатып алууга ипотека

Башка мүлктү (менчикти) сатып алууга ипотека