Product Image

Башка мүлктү (менчикти) сатып алууга ипотека Ипотека

15 000 000 сомго чейин
Суммасы
ооба
Күрөө
банктын балансында кыймылсыз мүлк сатып алуу
Иш багыты
бар
Кепилдик берүүчү
10 жылга чейин
Мөөнөтү
8 пайыздан баштап
Пайыздык чени

Насыя боюнча алгачкы төлөм

KGS

USD

Мөөнөт

Баштапкы төгүм 20 пайыздан 40 пайызга чейин

 

10,0% (алгачкы 24 ай)                

11,0% (кийинки 24 ай)

12,0% (калган 72 ай)

120 айга чейин

12,0% (алгачкы 24 ай)

14,0% (кийинки 36 ай)

 

60 айга чейин

Баштапкы төгүм 50 пайыздан кем эмес

 

8,0% (алгачкы 24 ай)               

9,0% (кийинки 24 месяца)

10,0% (калган 72 месяца)

120 айга чейин

10,0% (алгачкы 24 ай) 

12,0% (кийинки 36 ай)

 

60 айга чейин

Кошумча күрөө (баштапкы төгүм жок)

 

12,0% (алагчкы 24 ай)                  

13,0% (кийинки 24 ай)

14,0% (калган 72 ай)

120 айга чейин

14,0% (алгачкы 24 ай)  

16,0% (кийинки 36 ай)

 

60 айга чейин

*Натыйжалуу пайыздык чен жылдык 8,36 пайыздан баштап.

 

Төмөнкүлөр ала алышат:

1 жылдан кем эмес иш стажысы бар жеке адамдар, кредит алууга арыз берилген учурга карата 6 ай мезгилден аз эмес (үзгүлтүксүз) аракеттенген туруктуу бизнеси бар жеке ишкерлер жана юридикалык жактар.

Валютасы:сом жана АКШ доллары

Минималдуу сумма:1000 USD / 75 000 сомдон жогору 

Кредит өздөштүрүлүүчү максаттуу иш багыты: Банктын балансына башка менчик түрүндө кабыл алынган кыймылсыз мүлктү сатып алуу.

Мөөнөттү:3 айдан 120 айга чейин

Камсыздоо:

  1. Кыймылсызмүлк
  2. Автоунаа (жеңил, жүк ташуучу, жүргүнчү ташуучу)
  3. Жеке мүлк
  4. Жабдуулар (анаын ичинде контейнерлер жана павильондор)
  5. Жүгүртүүдөгү товарлар
  6. Кепилдик берүү
  7. Камсыздоонун Кредиттик комитеттин чечими боюнча банктын талаптарына жооп берген башка түрлөрү

Кредитти төлөө графиги:

   •  Ай сайын, негизги карызды жана пайыздарды аннуитеттик төлөмдөр менен

•  Ай сайын, негизги карызды бирдей үлүштө, пайыздарды болсо кредитти пайдалануу фактысы боюнча

•  Ийкемдүү график (өзгөчө учурларда), негизги карыз жана пайыздар каралып жаткан бизнестин сезондуулугуна жараша

•  Кредиттик комитеттин чечимине ылайык, төлөөнүн башка түрлөрү

Карыз алуучуларга карата талаптар:

  • Жаш курагы 21ден 65 жашка чейинкилер;

  • Кыргыз Республикасынын жарандары;

  • Документ боюнча тастыкталган туруктуу кирешесинин болушу.

Банктын ички ченемдик документтерине ылайык, керектүү документтердин тизмеси

Рассчитайте свой кредит

Насыянын суммасы

Суммасы тандалган жок

Пайыздык чен

28 %

Аннуитеттик төлөмдөр

0

Жалпы суммасы төлөнөт үчүн

0

Консультация алууга билдирме калтырыңыз

Консультация алуу үчүн бизге жазсаңыз же телефон чалсаңыз болот


Сиздин маалыматтарыңыздын коопсуздугуна жана сакталышына кепилдик беребиз

Бакай Банктын башка кредиттери