Кредиттер

Бизнес кредиттер

5% баштап

Россия-Кыргыз өнүктүрүү фондусу

Корпоратив кредиттери

Жеке мамиле

Инвестициялар

Ишенимдүү партнер

Айыл чарба кредиттери

АЧК-7

Төмөн пайыздар

Жеткиликтүү

Кенен аймактык тору

Жеке мамиле

Ылдам каттоо

Гарантия жана овердрафт кредиттик линиясы

Комиссия 0,5% баштап

Банктык гарантия

Кредиттик тилкени ачуу

Чоң мүмкүнчүлүктөр

Курөөсүз!

Юридикалык жактар үчүн овердрафт

Жаңылыктар