Онлайн-салым

BakAi тиркемесинде 24/7 бою ыңгайлуу ачуу

Онлайн-салым

Мөөнөттүү

Пайыздар ай сайын төлөнөт

Мөөнөттүү

Капитал

Кошумча төгүм каралган. Пайыздар ай сайын капиталдаштырылат

Капитал

Пенсиялык

Пайыздар ай сайын төлөнөт. Кошумча төгүм каралган

Пенсиялык

Береке

Пайыздар ай сайын төлөнөт. Кошумча төгүм каралган. Бөлүп алууга болот

Береке

Балдар үчүн

Кошумча төгүм каралган. Пайыздар жыл сайын капиталдаштырылат

Балдар үчүн